ikona wczytywania strony

Aktualności

Ikonka symbolizująca artykuł

BON ENERGETYCZNY

2024-07-19

Od  01 sierpnia 2024r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wijewie przyjmowane będą wnioski  o wypłatę BONU ENERGETYCZNEGO

Bon energetyczny

Bon energetyczny jest nowym jednorazowym świadczeniem pieniężnym, mającym na celu wsparcie finansowe dla osób i rodzin w związku z rosnącymi cenami energii.

Kryterium dochodowe

Dodatek będzie przysługiwał gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody z 2023 roku nie przekraczają 2500 zł w gospodarstwie jednoosobowym, albo 1700 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Jednocześnie będzie obowiązywać zasada "złotówka za złotówkę", co oznacza, iż bon energetyczny będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota bonu będzie przyznawana pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych bonów energetycznych wynosi 20 zł. Poniżej 20 zł kwota bonu energetycznego nie będzie wypłacana.

Czytaj całość artykułu "BON ENERGETYCZNY"

Bon energetyczny - plakat

Załączniki:

  1. WNIOSEK O WYPŁATĘ BONU ENERGETYCZNEGO (plik pdf 494KB)
  2. Oświadczenie RODO – bon energetyczny (plik odt 41KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Informacja

2024-07-11

Przypominamy o zbliżającej się corocznej przerwie w wydawaniu przez GOPS w Wijewie zaświadczeń o dochodach dla osób fizycznych, które to osoby lub członkowie ich gospodarstwa domowego uzyskują dochody z gospodarstwa rolnego.

Zaświadczenie o dochodach jest obowiązkowym załącznikiem do wniosku o podwyższony poziom dofinansowania w ramach programu „Czyste Powietrze”. Wydawanie dokumentu w  przypadku rolników będzie wstrzymane od 1 sierpnia do dnia publikacji przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego obwieszczenia w sprawie przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych w 2023r.

Wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu na potrzeby wydania zaświadczenia o dochodach o którym mowa w art. 411 ust. 10g ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219, z późn. zm.), w celu złożenia go z wnioskiem o podwyższony poziom dofinansowania z programu „Czyste Powietrze”, ustalana jest na podstawie dochodów osiągniętych przez członków gospodarstwa domowego wnioskodawcy, w:

  •  za 2022r. - w przypadku żądania złożonego w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 lipca danego roku;
  •  za 2023r.– w przypadku żądania złożonego w okresie od dnia 1 sierpnia do dnia 31 grudnia danego roku.

Dla potrzeb wydania zaświadczenia o dochodach dla osób fizycznych, do ustalania wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu, z gospodarstwa rolnego przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 1⁄12 dochodu ogłoszonego corocznie w drodze obwieszczenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1256 i 1309), które publikowane jest nie później niż do dnia 23 września każdego roku.

W związku z powyższym, każdego roku, w okresie od 1 sierpnia do dnia publikacji obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego tj. nie później niż do 23 września, gmina nie będzie miała możliwości ustalenia wysokości dochodu z gospodarstwa rolnego i nie będzie mogła wydać zaświadczenia o dochodach osobie fizycznej, jeżeli członek jej gospodarstwa domowego uzyskuje dochody z gospodarstwa rolnego.

Ikonka symbolizująca artykuł

PROJEKT „Czas dla rodziny”

2024-05-24

Stowarzyszenie Społeczno- Kulturalne “Krokus”  realizuje projekt pn. „Czas dla rodziny”.

W ramach projektu mieszkańcy Województwa Wielkopolskiego maja mogą skorzystać z bezpłatnej, kompleksowej pomocy, psychologicznej, pedagogicznej, terapeutycznej oraz edukacyjnej.

Szczegółowe informacje w załączonej informacji.

Załączniki:

  1. PROJEKT „Czas dla rodziny” - INFORMACJE O PROJEKCIE DLA UCZESTNIKÓW ORAZ WSPÓŁPRACUJACYCH INSTYTUCJI (plik pdf 4141KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

„Policjant, który mi pomógł”

2024-05-17

Komenda Główna Policji organizuje ogólnopolski konkurs „Policjant, który mi pomógł”. Głównym celem konkursu jest w szczególności promocja postaw i umiejętności policjantów osobiście zaangażowanych w pomoc osobom krzywdzonym.

Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem Konkursu oraz formularzem zgłoszeniowym dostępnym na niniejszej stronie. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 31 maja 2024 r. Formularze zgłoszeniowe można nadsyłać na adres poczty elektronicznej email: policjantktorymipomogl@policja.gov.pl

Zgodnie z Regulaminem Konkursu, zgłoszenia policjanta do konkursu może dokonać osoba indywidualna, instytucja lub organizacja.

Regulamin konkursu:

https://www.policja.pl/download/1/424303/regulamin.pdf

Formularz zgłoszeniowy do wypełnienia online:

https://www.policja.pl/download/1/424330/formularz.pdf

Formularz zgłoszeniowy:

https://www.policja.pl/download/1/424304/Formularzzgloszenia.doc

Ikonka symbolizująca artykuł

Życzenia

2024-03-27
życzenia wielkanocne - kartka świąteczna
Ikonka symbolizująca artykuł

Zmiana adresu e-mail

2024-03-12

Uprzejmie informujemy, że nastąpiła zmiana adresu e-mail Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wijewie.

Korespondencję e-mail prosimy kierować na nowy adres e-mail Ośrodka gops@wijewo.pl

Ikonka symbolizująca artykuł

Nowy Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 (FEPŻ)

2024-01-24
Logo FE - pomoc żywnościowa RP UE

Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 (FEPŻ) jest następcą Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (POPŻ) i polega na zapewnieniu osobom najbardziej potrzebującym podstawowej pomocy żywnościowej w formie paczek lub posiłków oraz umożliwieniu im udziału w bezpłatnych warsztatach na rzecz włączenia społecznego - tzw. działań towarzyszących. 

Do pomocy żywnościowej w ramach FEPŻ uprawnia dochód nieprzekraczający 235% kryterium dochodowego określonego w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej tj.:

1 823,60 zł. dla osoby samotnie gospodarującej,
1 410,00 zł. dla osoby w rodzinie

oraz przynajmniej jedna z przesłanek trudnej sytuacji życiowej, o których mowa w art.7 ustawy o pomocy społecznej.

Kwalifikacji do udziału w Programie dokonuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wijewie poprzez wydawanie skierowań dla osób uprawnionych.

Wnioski o tą formę pomocy można składać w GOPS w Wijewie w godzinach pracy ośrodka.

Pomoc żywnościowa w ramach Programu FEPŻ dla mieszkańców Gminy Wijewo wydawana będzie przez:

Stowarzyszenie Leszczyński Bank Żywności
ul. Plac Metziga 17, 64-100 Leszno 

Wiecej informacji na temat Programu można znaleźć pod linkiem: https://www.gov.pl/web/rodzina/fundusze-europejskie-na-pomoc-zywnosciowa-2021-2027

Ikonka symbolizująca artykuł

Dodatek osłonowy w 2024 r.

2024-01-19

Od stycznia 2024r. ponownie można ubiegać się o dodatek osłonowy, który był wypłacany w 2022r.  Zmieniają się jednak kwoty oraz okres obowiązywania świadczenia. Dodatek osłonowy ma na celu wsparcie finansowe dla osób i rodzin w związku z rosnącymi cenami energii, gazu i żywności.   Dodatek przysługuje jednorazowo.

Aby otrzymać dodatek osłonowy należy złożyć wniosek w terminie do dnia 30 kwietnia 2024 roku do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wijewie. Wypłata dodatków zostanie zrealizowana jednorazowo do dnia 30 czerwca 2024 r.

Dodatek będzie przysługiwał gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody z 2022 roku nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym, albo 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

W przypadku przekroczenia kryterium dochodowego, dodatek osłonowy zostanie przyznany w wysokości różnicy między kwotą dodatku osłonowego a kwotą, o którą został przekroczony przeciętny miesięczny dochód na zasadzie „złotówka za złotówkę”. W przypadku gdy wysokość dodatku osłonowego jest niższa niż 20 zł, świadczenie to nie przysługuje.

W przypadku, gdy w gospodarstwie wieloosobowym wniosek o dodatek osłonowy złoży więcej niż jedna osoba, świadczenie przysługuje osobie, która pierwsza złoży wniosek. Jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

Czytaj całość artykułu "Dodatek osłonowy w 2024 r."

Załączniki:

  1. WNIOSEK O WYPŁATĘ DODATKU OSŁONOWEGO (plik pdf 1174KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

GOPS NIECZYNNY w dniu 2 stycznia 2024 r.

2023-12-29

Informujemy, że w dniu 2 stycznia 2024 roku (wtorek) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wijewie będzie nieczynny.

Za utrudnienia przepraszamy.

Ikonka symbolizująca artykuł

Życzenia

2023-12-21
Życzenia świateczne - kartka
Ikonka symbolizująca artykuł

Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka zaprasza rodziców i opiekunów do udziału w warsztatach edukacyjnych

2023-11-21

Warsztaty adresowane do rodziców i opiekunów dzieci, którzy chcą rozwijać swoje umiejętności wychowawcze, pogłębiać swoją wiedzę, która pozwoli im lepiej towarzyszyć dzieciom w rozwoju i trudnościach, które przeżywają.

Tematy warsztatów będą nakierowane na konkretny obszar tematyczny dot. prawidłowej komunikacji, trudnych emocji u dzieci, zapobieganie przemocy werbalnej i fizycznej wobec dzieci, stosowania kar itp. Celem warsztatów jest wspieranie rodziców w
radzeniu sobie w trudnych sytuacjach dotykających ich dziecka a także doskonalenie umiejętności rozpoznawania niepokojących zachowań u dzieci oraz odpowiedniego reagowania.

Planujemy zorganizować 4 warsztaty, które będą odbywać się cyklicznie – raz w miesiącu. W tym miesiącu realizowane będzie ostatnie, czwarte spotkanie edukacyjne pt. „Moje dziecko w sieci”.

Termin spotkania: 07.12.2023r. godz. 17:00 – 19:30.
Miejsce: Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Lesznie, ul. Słowiańska 59b.

Spotkanie poprowadzi Dąbrówka Skorupińska – psycholog
Osoby zainteresowane udziałem mogą zgłaszać się telefonicznie pod nr tel. 65 529 98 65 podając imię i nazwisko oraz nr telefonu.

Na każde spotkanie obowiązują zapisy!
Liczba miejsc ograniczona
Udział w warsztatach jest bezpłatny

Warsztaty edukacyjne realizowane są w ramach projektu „Razem dla rodziny” współfinansowane przez Wojewodę Wielkopolskiego.

Plakat - Dziecko w sieci
Ikonka symbolizująca artykuł

Ważne zmiany w świadczeniach opiekuńczych od stycznia 2024 r.

2023-11-08

1 stycznia 2024 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym, która wprowadza zmiany w  dotychczasowych świadczeniach dla osób z niepełnosprawnościami oraz ich opiekunów. Najważniejsze zmiany to :

1) wprowadzenie nowego świadczenia ZUS kierowanego bezpośrednio do osoby z niepełnosprawnością w wieku powyżej 18 r. życia- świadczenia wspierającego;

2) zmiany w warunkach przyznawania funkcjonującego dotychczas świadczenia pielęgnacyjnego ;

3) likwidację specjalnego zasiłku opiekuńczego.

Czytaj całość artykułu "Ważne zmiany w świadczeniach opiekuńczych od stycznia 2024 r."

Zobacz także: starsze artykuły z menu "Aktualności" (archiwum)

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wijewie

ul. Parkowa 1
64-150 Wijewo
(65)549-40-16
gops@wijewo.pl

Link do platformy epuapLink do bipPolityka prywatnościDeklaracja dostępnościRODO