Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wijewie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wijewie

Spotkanie z ekspertem ZUS

Data publikacji: 2022-01-14

W dniu 4 lutego 2022 roku w godz. 10:00 – 13:00 w Urzędzie Gminy Wijewo odbędzie się spotkanie z pracownikiem ZUS w sprawie założenia profilu na Platformie Usług Elektronicznych ZUS. (PUE ZUS) Zapraszamy.

Spotkanie z ekspertem ZUS - plakat

Dodatek osłonowy

Data publikacji: 2022-01-05

W dniu 3 stycznia 2022 r. ukazała się ustawa o dodatku osłonowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 1). Dodatek osłonowy ma na celu wsparcie finansowe dla osób i rodzin w związku z rosnącymi cenami energii, gazu i żywności. Dodatek będzie  przysługiwał gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody z 2020 roku nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym, albo 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym. 

Obsługa dodatków osłonowych będzie realizowana w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wijewie.

Wysokość wsparcia w ramach jednorazowego dodatku osłonowego wynosi:

 • Dla jednoosobowego gospodarstwa domowego:  400 zł  lub 500 zł, gdy głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, kuchnia węglowa itp.– zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi
 • Dla gospodarstwa 2-3 osobowego: 600 zł lub 750 zł,  gdy głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, trzon kuchenny, kuchnia węglowa itp.– zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi
 • Dla gospodarstwa 4-5 osobowego: 850 zł lub 1062,50 zł, gdy głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza,  kuchnia węglowa itp. – zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi
 • Dla gospodarstwa 6 i więcej osobowego: 1150 zł lub 1437,50 zł, gdy głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, kuchnia węglowa itp.  – zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi

WAŻNE!  Chcąc uzyskać świadczenie w podwyższonej wysokości należy wcześniej zgłosić źródło ogrzewania budynku  do centralnej ewidencji emisyjności budynków, w Urzędzie Gminy w Wijewie (deklarcję można złożyć elektroniecznie na stronie Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego lub papierowo w Urzędzie Gminy Wijewo).

Wypłata dodatków osłonowych zostanie realizowana w 2022 roku w dwóch formach: jednorazowo (wniosek trzeba złożyć do 31.10.2022 r.)  lub w 2 równych ratach, (wtedy wniosek należy złożyć  do  31.01.2022 r.).

Wzór wniosku o dodatek osłonowy stanowi załącznik do niniejszej informacji, jest również możliwy do pobrania z Zakładki Druki. Wniosek można złożyć także za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Druki wniosków można pobierać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wijewie od dnia 18 stycznia 2022 roku.

Załączniki:

 1. WNIOSEK O WYPŁATĘ DODATKU OSŁONOWEGO (plik pdf 112KB)

GOPS NIECZYNNY w dniu 7 stycznia 2022 r.

Data publikacji: 2022-01-05

Informujemy, że w dniu 7 stycznia 2022 roku (piątek) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wijewie będzie nieczynny.

Za utrudnienia przepraszamy.

INFORMACJA DOTYCZĄCA SKŁADANIA WNIOSKÓW O ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE (500+) OD STYCZNIA 2022 r.

Data publikacji: 2022-01-05

Od 1 stycznia 2022 r. wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (tzw. 500+), niezależnie od okresu na jaki będą składane, należy składać do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Od dnia 01.01.2022r. Ośrodki Pomocy Społecznej nie będą przyjmować i rozpatrywać wniosków na to świadczenie.

Wypłata przyznanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wijewie świadczenia wychowawczego na okres świadczeniowy 2021/2022 będzie kontynuowana przez Ośrodek do końca okresu na jaki zostało przyznane, czyli do 31 maja 2022r.

Wnioski o świadczenie wychowawcze na kolejny okres zasiłkowy będzie można składać do ZUS już od 1 lutego 2022 r., wyłącznie elektroniecznie.

Więcej informacji na temat składania wniosków do ZUS

Świadczenie wychowawcze 500+ od 2022 roku - Świadczenia - Bieżące wyjaśnienia komórek merytorycznych - ZUS

Życzenia

Data publikacji: 2021-12-22

zyczenia

Bezpłatne warsztaty psychoedukacyjne

Data publikacji: 2021-10-28

Plakat - Moi rodzice się rozstają

Bezpłatny warsztat edukacyjny

Data publikacji: 2021-10-21

Plakat dot. bezpłatnego warszatu edukacyjnego

OGŁOSZENIE O REKRUTACJI UCZESTNIKÓW KLUBU SENIORA W GMINIE WIJEWO

Data publikacji: 2021-09-09

Kierownik Klubu Seniora w Gminie Wijewo ogłasza nabór uczestników do projektu „Wspieramy lokalną społeczność – Klub Seniora w Gminie Wijewo!” w ramach dziennych form usług opiekuńczych w Klubie Seniora. Projekt jest dofinansowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinasowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Załączniki:

 1. Ogłoszenie o rekrutacji (plik pdf 171KB)
 2. Regulamin (plik pdf 237KB)
 3. Załącznik nr 1 Wniosek o przyjęcie do projektu (plik pdf 120KB)
 4. Załącznik nr 2 Formularz zgłoszeniowy (plik pdf 195KB)
 5. Załącznik nr 3 Oświadczenie uczestnika (plik pdf 113KB)
 6. Załącznik nr 4 Oświadczenie uczestnika projektu (plik pdf 146KB)
 7. Załącznik nr 5 Karta kwalifikacji (plik pdf 174KB)
 8. Załącznik nr 6 Deklaracja (plik pdf 123KB)
 9. Załącznik nr 7 oświadczenie (plik pdf 101KB)

KLUB SENIORA W GMINIE WIJEWO

Data publikacji: 2021-09-09

ZAPRASZA Mieszkańców gminy Wijewo, którzy ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w codziennym funkcjonowaniu

RUSZYŁA REKRUTACJA
Zgłoszenia do 24.09.2021 r. do godziny 1300
w Urzędzie Gminy, ul. Parkowa 1, 64-150 Wijewo

W ramach projektu oferujemy:
➢ Wspólne zagospodarowanie czasu wolnego
➢ Zajęcia ruchowe, zdrowotne, manualne, szachowe
➢ Wypożyczalnia sprzętu wspomagającego i pielęgnacyjnego
➢ Poradnictwo prawne, psychologiczne
➢ Poradnictwo z zakresu farmaceutyki i dietetyki
➢ Wydarzenia i wyjazdy integracyjne
➢ Działania animacyjne
➢ Poczęstunek

Uczestnictwo w Klubie Seniora jest bezpłatne!

Szczegóły dotyczące rekrutacji na stronach www.wijewo.pl, www.wijewo.gopsinfo.pl w Urzędzie Gminy Wijewo oraz pod nr tel. 65 549 40 85 w.44, kom. 723066266

Załączniki:

 1. Klub Seniora - plakat (plik pdf 271KB)

INFORMACJA O TERMINACH SKŁADANIA WNIOSKÓW NA OKRES ŚWIADCZENIOWY 2021/2022

Data publikacji: 2021-07-27

Od dnia 01.08.2021. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wijewie można składać wnioski o przyznanie Zasiłku rodzinnego, Specjalnego zasiłku opiekuńczego  oraz Świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy 2021/2022.

Druki wniosków można pobierać osobiście od 1 sierpnia 2021r. lub ze strony internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wijewie www.wijewo.gopsinfo.pl (zakładka Druki) 

Składany wniosek musi być dokładnie wypełniony, w szczególności w zakresie podstawowych danych takich jak : dane wnioskodawcy, numery PESEL, adresy szkół do których uczęszczają dzieci, skład rodziny, numerów kont bankowych - nie będzie możliwości wypełniania wniosków na miejscu.

Przerwa w wydawaniu zaświadczeń o dochodach do Programu Czyste Powietrze

Data publikacji: 2021-07-27

Od 1 sierpnia 2021r. do dnia opublikowania obwieszczenia prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych, nie będą wystawiane zaświadczenia o dochodach dla rolników.

Osoby ubiegające się o podwyższony poziom dofinansowania z programu „Czyste Powietrze” muszą dołączyć zaświadczenie o dochodach do wniosku o dotację. Dotyczy to nie tylko samych beneficjentów ale także członków ich gospodarstw domowych, którzy uzyskali dochody z pracy w gospodarstwie rolnym.

Aby ustalić przeciętny miesięczny dochód, przyjmuje się, że z 1ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 1/12 dochodu ogłoszonego corocznie w obwieszczeniu prezesa GUS-u. W związku z tym, że obwieszczenie prezesa GUS-u w sprawie przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych w 2020r. zostanie opublikowane do 23 września 2021r., wydanie  zaświadczenia do tego dnia nie będzie możliwe.

Przerwa w wydawaniu zaświadczeń o dochodach dla rolników potrwa najpóźniej do 23 września 2021r.

Seniorze, zgłoś się na szczepienie przeciwko koronawirusowi

Data publikacji: 2021-07-26

Przedstawiamy podstawowe informacje nt. szczepień ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.

Logo Szczepimy się

Załączniki:

 1. DLACZEGO WARTO SIĘ ZASZCZEPIĆ (plik pdf 635KB)
 2. PODSTAWOWE INFORMACJE (plik pdf 632KB)

Spotkanie z pracownikiem ZUS ws. świadczenia Dobry Start 300+

Data publikacji: 2021-07-16

Od roku szkolnego 2021/2022 świadczenie (tzw. 300+) w ramach programu Dobry Start będzie przyznawał i wypłacał Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Wnioski będzie można składać od 1 lipca do 30 listopada tylko drogą elektroniczną.

Osoby, które nie założyły jeszcze indywidualnego konta na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS będą miały okazję zrobić to przy pomocy eksperta ZUS w Urzędzie Gminy Wijewo.

Spotkanie z ekspertem ZUS w sprawie wniosków o świadczenie "Dobry Start 300 + dla ucznia", odbędzie się w budynku Urzędu Gminy Wijewo przy ul. Parkowej 1, 64-150 Wijewo w dniu 04 sierpnia 2021r.,  godz. 10.00- 13.00.

Czytaj całość publikacji "Spotkanie z pracownikiem ZUS ws. świadczenia Dobry Start 300+ "

Zdjęcie - logo Dobry start 300 dla ucznia

Załączniki:

 1. Plakat 300 plus Dobry Start spotkanie PUE (plik pdf 427KB)

Bezpłatny kurs komputerowy

Data publikacji: 2021-07-06

Informujemy, że w Urzędzie Gminy Wijewo trwają zapisy na kurs komputerowy dla osób w wieku 25-74 lat. Kurs jest bezpłatny, a zajęcia odbywać się będą na terenie Gminy Wijewo.  Liczba miejsc ograniczona. Gorąco zachęcamy !

Więcej informacji na temat kursu znajdziecie Państwo poniżej.

Plakat - darmowe szkolenia komputerowe

Załączniki:

 1. Darmowe szkolenia komputerowe - informacje (plik pdf 70KB)

Zmiany w programie "Dobry Start" (300+)

Data publikacji: 2021-06-24

15 czerwca br. Rada Ministrów przyjęła projekt rozporządzenia Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej zmieniającego zasady naboru wniosków do programu „Dobry Start” (300+) na rok szkolny 2021/2022.

Obsługą programu zajmie się Zakład Ubezpieczeń Społecznych, a nie jak dotychczas ośrodek pomocy społecznej.
Składanie wniosków będzie odbywać się wyłącznie drogą elektroniczną, a

Wszyscy rodzice od 1 lipca mogą, tak jak w ubiegłych latach, składać wnioski online:

 • przez Portal informacyjno-usługowy Emp@tia
 • przez bankowość elektroniczną
 • przez portal PUE ZUS.

Wnioski należy składać do 30 listopada.

Logo Dobry Start 300 dla ucznia

Od 23 czerwca br. rachmistrzowie spisowi rozpoczynają wywiady bezpośrednie w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021

Data publikacji: 2021-06-23

Co warto wiedzieć o identyfikatorze rachmistrza

Już od jutra tj. od 23.06 br. rachmistrzowie spisowi zaczną odwiedzać respondentów, którzy do tej pory nie spisali się przez Internet, na infolinii lub w trakcie wywiadu telefonicznego.

Rachmistrza, który odwiedza respondenta w celu przeprowadzenia wywiadu spisowego można poprosić o wylegitymowanie się oficjalnym identyfikatorem. Każdy rachmistrz powinien mieć go przy sobie i okazać na prośbę respondentowi.

Czytaj całość publikacji "Od 23 czerwca br. rachmistrzowie spisowi rozpoczynają wywiady bezpośrednie w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021"

Identyfikator rachmistrza

Jak zweryfikować rachmistrza spisowego?

Data publikacji: 2021-06-23

Od 23 czerwca br. rachmistrzowie spisowi rozpoczynają wywiady bezpośrednie w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021. W  prosty sposób można sprawdzić tożsamość rachmistrza spisowego.

Czytaj całość publikacji "Jak zweryfikować rachmistrza spisowego? "

rachmistrz spisowy

Nabór kandydatów na stanowisko Kierownika Klubu Seniora w Gminie Wijewo

Data publikacji: 2021-06-22

Wójt Gminy Wijewo ogłasza nabór kandydatów na stanowisko Kierownika Klubu Seniora w Gminie Wijewo. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Gminy Wijewo

Wójt Gminy Wijewo ogłasza nabór kandydatów na stanowisko Kierownika Klubu Seniora w Gminie Wijewo

Narodowy Powszechny Spis Ludności i Mieszkań 2021 - Przypominamy udział w spisie jest obowiązkowy

Data publikacji: 2021-06-18

Przypominamy!

Udział w spisie powszechnym jest obowiązkowy!

Obowiązek udziału w spisie powszechnym został uregulowany w art. 6 ust. 3 i art. 9 ust. 1 ustawy o statystyce publicznej (Dz. U z 2021 r. poz. 955).

Odmowa udzielenia informacji w spisie powszechnym, na podstawie art. 57 ustawy o statystyce publicznej (Dz. U z 2021 r. poz. 955), podlega karze grzywny.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1775), obowiązkową metodą przekazania danych przez osoby fizyczne objęte spisem powszechnym jest samospis internetowy. Samospis można wykonać samodzielnie, za pomocą własnego urządzenia (komputera stacjonarnego, laptopa, smartfona itd.), bądź  w najbliższym urzędzie gminy. Urząd Gminy Wijewo utworzył w tym celu stanowisko komputerowe  z dostępem do Internetu, z których można skorzystać bezpłatnie. O ile zajdzie konieczność, Urząd zapewnia wsparcie upoważnionego pracownika Urzędu Gminy w realizacji samospisu przez Internet.

Spisem powszechnym objęte są: osoby fizyczne stale zamieszkałe i czasowo przebywające w mieszkaniach, budynkach i innych zamieszkanych pomieszczeniach niebędących mieszkaniami, osoby fizyczne niemające miejsca zamieszkania oraz mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego zakwaterowania oraz zamieszkane pomieszczenia niebędące mieszkaniami (ustawa z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r.; Dz. U. z 2019 r. poz. 1775).

Czytaj całość publikacji "Narodowy Powszechny Spis Ludności i Mieszkań 2021 - Przypominamy udział w spisie jest obowiązkowy"

Baner Narodowy Spis Powszechny 2021-obowiązekPlakat Narodowy Spis Powszechny 2021 - loteria

Masz problem z zalogowaniem się do aplikacji spisowej? Zadzwoń na infolinię!

Data publikacji: 2021-06-18

Każdy kto ma problemy z zalogowaniem się do aplikacji  spisowej Narodowego Spisu Powszechnego może skorzystać z infolinii 22 279 99 99.

Wystarczy wybrać 1 a następnie 2 „pomoc i informacje o NSP”.

Polecamy spisywanie się przez Internet ponieważ jest to najszybsza i najwygodniejsza forma udziału w spisie powszechnym. Wystarczy wejść w dogodnym dla siebie czasie na spis.gov.pl i wypełnić formularz spisowy.

Czy wiesz, że spisując się przez internet można wygrać atrakcyjne nagrody? Do wygrania karty przedpłacone o wartości 500 i 1000 zł, a w losowaniu finałowym, które odbędzie się 14 lipca br. – rozlosowanych zostanie 16 samochodów osobowych. Szczegóły, harmonogram pozostałych losowań i regulamin na stronie loterii.

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w 2021 r. rozpoczął się 1 kwietnia 2021 roku i potrwa do 30 września 2021 roku.

Aplikacja spisowa - Narodowy Spis Powszechny 2021

Nabór kandydatów na stanowisko Kierownika Klubu Seniora w Gminie Wijewo

Data publikacji: 2021-05-31

Wójt Gminy Wijewo ogłasza nabór kandydatów na stanowisko Kierownika Klubu Seniora w Gminie Wijewo. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Gminy Wijewo

Wójt Gminy Wijewo ogłasza nabór kandydatów na stanowisko Kierownika Klubu Seniora w Gminie Wijewo

Bezpłatna pomoc psychologiczna dla dzieci

Data publikacji: 2021-05-31

Informujemy, że Gabinety Lekarskie MEDICOR w Lesznie przy ul. Słowiańskiej 53A oferują  bezpłatną pomoc, nie wymagającą skierowania, w ramach NFZ, dla dzieci i  młodzieży. Pomoc udzielana jest w ramach Ośrodka środowiskowej opieki  psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży.

Wsparcie zespołu psychologów, psychoterapeutów i terapeuty  środowiskowego skierowane jest dla:

 • dzieci przed rozpoczęciem realizacji obowiązku szkolnego,
 • dzieci i młodzież objętych obowiązkiem szkolnym i obowiązkiem nauki,
 • młodzieży kształcącej się w szkołach ponadpodstawowych do ich  ukończenia,
 • a także rodzin i opiekunów prawnych.

Rejestracja telefoniczna od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 -  20.00 pod nr telefonu  65 511 03 00.

Załączniki:

 1. Ulotka Ośrodka środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży (plik pdf 88KB)

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Data publikacji: 2021-05-07

Narodowy Spis powszechny Ludności i Mieszkań w 2021 r. jest przeprowadzany od 1 kwietnia 2021 roku do 30 września 2021 roku. Obowiązkową formą jest samospis internetowy. Metoda uzupełniająca to spis przez telefon, na infolinii spisowej. Zgodnie z ustawą o statystyce publicznej udział w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 jest obowiązkowy.

Uwaga !

Od 4 maja 2021r. swoją pracę przez telefon rozpoczęli rachmistrzowie spisowi. Będą dzwonić wyłącznie z numeru 22 828 88 88
Pamiętaj, że możesz sprawdzić tożsamość rachmistrza na infolinii spisowej pod numerem 22 279 99 99 i również poprzez aplikację dostępną na stronie https://rachmistrz.stat.gov.pl/

logo

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Data publikacji: 2021-05-07

Porady spisowe dla seniorów

logo

Jeśli wśród Twoich bliskich, znajomych, sąsiadów są osoby starsze, które nie posiadają komputera lub mają kłopot z obsługą telefonu, pomóż im bezpiecznie zrealizować obowiązek spisowy.

logo

Życzenia Wielkanocne

Data publikacji: 2021-04-01

logo

Informacja w sprawie składania wniosków o świadczenie 500+ na okres zasiłkowy 2021/2022

Data publikacji: 2021-03-30

Od 01 kwietnia 2021r. można składać wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (500+) na nowy okres świadczeniowy 2021/2022 w wersji papierowej.

Z uwagi na trwający stan epidemii Covid-19 podczas wizyty w sprawie pobrania/składania wniosków należy pamiętać aby :
- zakryć usta i nos,
- zdezynfekować ręce,
- posiadać swój długopis,
- przychodzić bez osób towarzyszących (przy stanowisku obsługi może znajdować się tylko jedna osoba)

Składany wniosek musi być dokładnie wypełniony, w szczególności w zakresie podstawowych danych takich jak : dane wnioskodawcy, numery PESEL, numery kont bankowych - nie będzie możliwości wypełniania wniosków na miejscu.

Wnioski można pobierać osobiście lub wydrukować z zakładki Druki. Wniosek można wydrukować również z załączonego pliku.

Zachęcamy do składania wniosków w formie elektronicznej :
- przez bankowość elektroniczną,
- za pośrednictwem Portalu Informacyjno-Usługowego Empatia na stronie https://empatia.mpips.gov.pl/,
- portal PUE ZUS )

Załączniki:

 1. Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (plik pdf 106KB)

Ogłoszenie

Data publikacji: 2021-03-01

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wijewie poszukuje osoby na stanowisko Pomoc administracyjna ds. świadczeń rodzinnych i wychowawczych.

Załączniki:

 1. Ogłoszenie o pracy (plik pdf 32KB)
 2. Kwestionariusz osobowy (plik pdf 87KB)
 3. Oświadczenie o zdolności do czynności prawnych (plik pdf 44KB)
 4. Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych (plik pdf 110KB)
 5. Oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem (plik pdf 107KB)
 6. Oswiadczenie RODO (plik pdf 67KB)

Kontynuacja Programu Wspieraj Seniora

Data publikacji: 2021-02-03

Informujemy, że związku z utrzymującym się stanem epidemii, Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej przedłuża realizację programu Wspieraj Seniora w ramach Solidarnościowego Korpusu Wsparcia Seniorów, na I kwartał 2021 r. z możliwością wydłużenia jego realizacji o kolejne miesiące z uwagi na utrzymujący się stan epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

Program, podobnie jak w roku 2020, ma na celu udzielenie wsparcia na rzecz samotnych seniorów, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu. Usługa wsparcia polega w szczególności na dostarczeniu zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, leki, środki higieny osobistej. Koszt zakupów pokrywa Senior.

Program adresowany jest do:
- osób w wieku 70 lat i więcej, które pozostaną w domu w związku z zagrożeniem zakażeniem Covid-19,
- w szczególnych przypadkach do osób poniżej 70 roku życia

Czytaj całość publikacji "Kontynuacja Programu Wspieraj Seniora"


Zobacz także: archiwum "Aktualności" (archiwum)...