ikona wczytywania strony

Aktualności

Ikonka symbolizująca artykuł

„Policjant, który mi pomógł”

2024-05-17

Komenda Główna Policji organizuje ogólnopolski konkurs „Policjant, który mi pomógł”. Głównym celem konkursu jest w szczególności promocja postaw i umiejętności policjantów osobiście zaangażowanych w pomoc osobom krzywdzonym.

Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem Konkursu oraz formularzem zgłoszeniowym dostępnym na niniejszej stronie. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 31 maja 2024 r. Formularze zgłoszeniowe można nadsyłać na adres poczty elektronicznej email: policjantktorymipomogl@policja.gov.pl

Zgodnie z Regulaminem Konkursu, zgłoszenia policjanta do konkursu może dokonać osoba indywidualna, instytucja lub organizacja.

Regulamin konkursu:

https://www.policja.pl/download/1/424303/regulamin.pdf

Formularz zgłoszeniowy do wypełnienia online:

https://www.policja.pl/download/1/424330/formularz.pdf

Formularz zgłoszeniowy:

https://www.policja.pl/download/1/424304/Formularzzgloszenia.doc

Ikonka symbolizująca artykuł

Życzenia

2024-03-27
życzenia wielkanocne - kartka świąteczna
Ikonka symbolizująca artykuł

Zmiana adresu e-mail

2024-03-12

Uprzejmie informujemy, że nastąpiła zmiana adresu e-mail Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wijewie.

Korespondencję e-mail prosimy kierować na nowy adres e-mail Ośrodka gops@wijewo.pl

Ikonka symbolizująca artykuł

Nowy Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 (FEPŻ)

2024-01-24
Logo FE - pomoc żywnościowa RP UE

Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 (FEPŻ) jest następcą Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (POPŻ) i polega na zapewnieniu osobom najbardziej potrzebującym podstawowej pomocy żywnościowej w formie paczek lub posiłków oraz umożliwieniu im udziału w bezpłatnych warsztatach na rzecz włączenia społecznego - tzw. działań towarzyszących. 

Do pomocy żywnościowej w ramach FEPŻ uprawnia dochód nieprzekraczający 235% kryterium dochodowego określonego w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej tj.:

1 823,60 zł. dla osoby samotnie gospodarującej,
1 410,00 zł. dla osoby w rodzinie

oraz przynajmniej jedna z przesłanek trudnej sytuacji życiowej, o których mowa w art.7 ustawy o pomocy społecznej.

Kwalifikacji do udziału w Programie dokonuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wijewie poprzez wydawanie skierowań dla osób uprawnionych.

Wnioski o tą formę pomocy można składać w GOPS w Wijewie w godzinach pracy ośrodka.

Pomoc żywnościowa w ramach Programu FEPŻ dla mieszkańców Gminy Wijewo wydawana będzie przez:

Stowarzyszenie Leszczyński Bank Żywności
ul. Plac Metziga 17, 64-100 Leszno 

Wiecej informacji na temat Programu można znaleźć pod linkiem: https://www.gov.pl/web/rodzina/fundusze-europejskie-na-pomoc-zywnosciowa-2021-2027

Ikonka symbolizująca artykuł

Dodatek osłonowy w 2024 r.

2024-01-19

Od stycznia 2024r. ponownie można ubiegać się o dodatek osłonowy, który był wypłacany w 2022r.  Zmieniają się jednak kwoty oraz okres obowiązywania świadczenia. Dodatek osłonowy ma na celu wsparcie finansowe dla osób i rodzin w związku z rosnącymi cenami energii, gazu i żywności.   Dodatek przysługuje jednorazowo.

Aby otrzymać dodatek osłonowy należy złożyć wniosek w terminie do dnia 30 kwietnia 2024 roku do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wijewie. Wypłata dodatków zostanie zrealizowana jednorazowo do dnia 30 czerwca 2024 r.

Dodatek będzie przysługiwał gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody z 2022 roku nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym, albo 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

W przypadku przekroczenia kryterium dochodowego, dodatek osłonowy zostanie przyznany w wysokości różnicy między kwotą dodatku osłonowego a kwotą, o którą został przekroczony przeciętny miesięczny dochód na zasadzie „złotówka za złotówkę”. W przypadku gdy wysokość dodatku osłonowego jest niższa niż 20 zł, świadczenie to nie przysługuje.

W przypadku, gdy w gospodarstwie wieloosobowym wniosek o dodatek osłonowy złoży więcej niż jedna osoba, świadczenie przysługuje osobie, która pierwsza złoży wniosek. Jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

Czytaj całość artykułu "Dodatek osłonowy w 2024 r."

Załączniki:

 1. WNIOSEK O WYPŁATĘ DODATKU OSŁONOWEGO (plik pdf 1174KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

GOPS NIECZYNNY w dniu 2 stycznia 2024 r.

2023-12-29

Informujemy, że w dniu 2 stycznia 2024 roku (wtorek) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wijewie będzie nieczynny.

Za utrudnienia przepraszamy.

Ikonka symbolizująca artykuł

Życzenia

2023-12-21
Życzenia świateczne - kartka
Ikonka symbolizująca artykuł

Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka zaprasza rodziców i opiekunów do udziału w warsztatach edukacyjnych

2023-11-21

Warsztaty adresowane do rodziców i opiekunów dzieci, którzy chcą rozwijać swoje umiejętności wychowawcze, pogłębiać swoją wiedzę, która pozwoli im lepiej towarzyszyć dzieciom w rozwoju i trudnościach, które przeżywają.

Tematy warsztatów będą nakierowane na konkretny obszar tematyczny dot. prawidłowej komunikacji, trudnych emocji u dzieci, zapobieganie przemocy werbalnej i fizycznej wobec dzieci, stosowania kar itp. Celem warsztatów jest wspieranie rodziców w
radzeniu sobie w trudnych sytuacjach dotykających ich dziecka a także doskonalenie umiejętności rozpoznawania niepokojących zachowań u dzieci oraz odpowiedniego reagowania.

Planujemy zorganizować 4 warsztaty, które będą odbywać się cyklicznie – raz w miesiącu. W tym miesiącu realizowane będzie ostatnie, czwarte spotkanie edukacyjne pt. „Moje dziecko w sieci”.

Termin spotkania: 07.12.2023r. godz. 17:00 – 19:30.
Miejsce: Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Lesznie, ul. Słowiańska 59b.

Spotkanie poprowadzi Dąbrówka Skorupińska – psycholog
Osoby zainteresowane udziałem mogą zgłaszać się telefonicznie pod nr tel. 65 529 98 65 podając imię i nazwisko oraz nr telefonu.

Na każde spotkanie obowiązują zapisy!
Liczba miejsc ograniczona
Udział w warsztatach jest bezpłatny

Warsztaty edukacyjne realizowane są w ramach projektu „Razem dla rodziny” współfinansowane przez Wojewodę Wielkopolskiego.

Plakat - Dziecko w sieci
Ikonka symbolizująca artykuł

Ważne zmiany w świadczeniach opiekuńczych od stycznia 2024 r.

2023-11-08

1 stycznia 2024 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym, która wprowadza zmiany w  dotychczasowych świadczeniach dla osób z niepełnosprawnościami oraz ich opiekunów. Najważniejsze zmiany to :

1) wprowadzenie nowego świadczenia ZUS kierowanego bezpośrednio do osoby z niepełnosprawnością w wieku powyżej 18 r. życia- świadczenia wspierającego;

2) zmiany w warunkach przyznawania funkcjonującego dotychczas świadczenia pielęgnacyjnego ;

3) likwidację specjalnego zasiłku opiekuńczego.

Czytaj całość artykułu "Ważne zmiany w świadczeniach opiekuńczych od stycznia 2024 r."

Ikonka symbolizująca artykuł

Warsztaty psychoedukacyjne dla dzieci

2023-09-26

Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Lesznie zaprasza na jesienną edycję warsztatów psychoedukacyjnych dla dzieci
w wieku 8-12 lat.

Pierwsze spotkanie już 5 października.

Celem spotkań jest podniesienie umiejętności dzieci w zakresie radzenia sobie z emocjami i stresem, efektywnej komunikacji, wzmacniania samooceny, oraz profilaktyki uzależnień behawioralnych.

Spróbujemy odpowiedzieć na pytania:

 • Do czego służą emocje? Czy można się z nimi zaprzyjaźnić? Co chcą nam powiedzieć?Jak bezpiecznie je wyrażać?
 • Jak stawiać czoło trudnościom? Czym jest stres i jak sobie z nim radzić? Czy stres może nam w czymś pomóc?
 • Skąd biorą się nieporozumienia? Jak mówić aby nas rozumiano?
 • Jak nie wpaść w sieć sieci? Jakie są zasady bezpiecznego korzystania z Internetu?

Cykl zajęć obejmuje 6 spotkań – organizowanych co tydzień po 2 godziny.

Termin pierwszego spotkania: 5 października (czwartek) 2023 r., godz. 16.30 – 18.30.

Miejsce: Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Lesznie, ul. Słowiańska 59b.
Osoba prowadząca: Dąbrówka Skorupińska – psycholog.
Zgłoszenia: telefonicznie - 65 529 98 65.

Warsztaty realizowane są w ramach projektu „Razem dla rodziny” współfinansowane przez Wojewodę Wielkopolskiego.

Warsztaty psychoedukacyjne dla dzieci - plakat
Ikonka symbolizująca artykuł

Program „Posiłek w szkole i w domu”

2023-09-07
Logo Posiłek w szkole i w domu

GOPS w Wijewie przypomina o możliwości złożenia wniosku o dożywianie dziecka w szkole/ przedszkolu w ramach programu "Posiłek w szkole i w domu".

Z programu „Posiłek w szkole i w domu” mogą skorzystać rodziny, znajdujące się w trudnej sytuacji, spowodowanej jednym z poniższych powodów :

 • ubóstwo;
 • sieroctwo;
 • bezdomność;
 • bezrobocie;
 • niepełnosprawność;
 • długotrwała lub ciężka choroba;
 • przemoc domowa;
 • potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi;
 • potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;
 • bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych,
 • trudności w integracji cudzoziemców,
 • trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;
 • alkoholizm lub narkomania;
 • zdarzenia losowe i sytuacja kryzysowa;

Pomocą mogą zostać objęte rodziny, których miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 1200 zł. Do wniosku należy dołączyć wymagane dokumenty.

W ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” finansowany jest jeden gorący posiłek dziennie.

Ikonka symbolizująca artykuł

„Mama i Tata na zawsze”

2023-09-07

Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Lesznie zaprasza na bezpłatny cykl warsztatów „Mama i Tata na zawsze”
Warsztaty mają charakter psychoedukacyjny i są skierowane do osób w sytuacji rozstania/rozwodu.

Podczas warsztatów będą poruszane następujące tematy:

 • Rozwód jako kryzys i proces dotykający całą rodzinę. Para podczas kryzysu rozpadu, dynamika związku.
 • Sposoby przeżywania i radzenia sobie w sytuacji rozwodowej przez osoby w niej uczestniczące, rozpoznanie i nazwanie własnych uczuć oraz sposoby radzenia sobie ze zmianą, stratą i stresem.
 • Dziecko w sytuacji rozstania rodziców:

- Jak pomóc dziecku przetrwać rozstanie rodziców - potrzeby dziecka.
- Postawy i zachowania rodziców - ich wpływ na zachowanie dziecka.
- Dziecko w konflikcie okołorozwodowym – destruktywne role jakie przyjmuje dziecko.
- Zadania rodzica sprawującego bezpośrednią opiekę nad dzieckiem.
- Zadania rodzica nie sprawującego bezpośredniej opieki nad dzieckiem.

 • Zasady dobrej komunikacji – komunikacja bez przemocy – mediacja rodzinna – plan opieki rodzicielskiej.

Pierwsze spotkanie – 02.10.2023r. godz. 16.30 – 19:00.

W sumie zaplanowanych jest 5 spotkań po 2,5 godziny.

Miejsce: Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Lesznie, ul Słowiańska 59b.

Osoba prowadząca: Wiesława Anglart – specjalista pracy z rodziną.

Zgłoszenia: telefonicznie pod numerem 65 529 98 65.

Wcześniejsze zgłoszenie i konsultacja z osobą prowadzącą jest warunkiem koniecznym uczestnictwa w grupie.

Warsztaty realizowane są w ramach projektu „Razem dla rodziny”, współfinansowane przez Wojewodę Wielkopolskiego.

„Mama i Tata na zawsze” - plakat
Ikonka symbolizująca artykuł

Przyjmowanie wniosków o zasiłek rodzinny i fundusz alimentacyjny na nowy okres zasiłkowy 2023/2024

2023-08-25
 • Od dnia 01.07.2023r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wijewie można składać wnioski o przyznanie zasiłku rodzinnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy 2023/2024.
 • Składany wniosek należy dokładnie wypełnić, w szczególności w zakresie podstawowych danych takich jak : dane wnioskodawcy, numery PESEL, adresy szkół do których uczęszczają dzieci, skład rodziny, numerów kont bankowych.
 • Kryterium dochodowe uprawniające do zasiłku rodzinnego pozostaje niezmienne i wynosi 674 zł/os miesięcznie na osobę w rodzinie lub 764 zł miesięcznie na osobę w rodzinie, jeśli dziecko wchodzące w skład rodziny posiada orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności.
 • Kryterium dochodowe uprawniające do świadczeń z funduszu alimentacyjnego wynosi 1209 zł miesięcznie na osobę w rodzinie.
 • Dochód rodziny obliczany jest na podstawie dochodów z roku 2022 oraz wszelkich zmian w dochodzie członków rodziny do dnia złożenia wniosku.
Ikonka symbolizująca artykuł

„Korpus Wsparcia Seniorów”

2023-08-18

W związku z kontynuacją w 2023r. programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Korpus Wsparcia Seniorów”, Gmina Wijewo pozyskała środki na zakup kolejnych teleopasek dla naszych seniorów. W Gminie Wijewo program realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wijewie.

W środę 16.08.2023r. w salce posiedzeń Urzędu Gminy Wijewo odbyło się spotkanie, podczas którego 9 Seniorów z naszej gminy otrzymało do użytkowania opaskę, umożliwiającą tzw. opiekę na odległość.

Czytaj całość artykułu "„Korpus Wsparcia Seniorów”"

Zdjęcie - opaska dla seniorówZdjęcie - opaska dla seniorówZdjęcie - opaska dla seniorów
Ikonka symbolizująca artykuł

Bezpłatna pomoc

2023-08-09

Serdecznie zapraszamy  do skorzystania z bezpłatnej pomocy psychologicznej, pedagogicznej, terapeutycznej i edukacyjnej w stowarzyszeniu  "KROKUS".

Pomoc świadczona jest bezpłatnie przez sześciu specjalistów: czterech psychologów i 2 pedagogów .

Szczegółowe informacje znajdują się na załączonych plakatach.

SPECJALISTYCZNE WSPARCIESPECJALISTYCZNE WSPARCIEDLA 2023DLA RODZIN 2023 - plakat

Załączniki:

 1. Bezpłatna pomoc psychologiczna i pedagogicznadla Mieszkańców Województwa Wielkopolskiego - informacje (plik pdf 425KB)
Zobacz także: starsze artykuły z menu "Aktualności" (archiwum)

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wijewie

ul. Parkowa 1
64-150 Wijewo
(65)549-40-16
gops@wijewo.pl

Link do platformy epuapLink do bipPolityka prywatnościDeklaracja dostępnościRODO