Aktualności (archiwum)


wsteczWstecz (Powrot do wszystkich publikacji z menu: "Aktualności" (archiwum))

„Dobry Start" dla ucznia

2018-06-12

logo


W dniu 30 maja 2018r. Rząd ustanowił program „Dobry start ”, na podstawie, którego rodziny otrzymają raz w roku 300 zł na każde dziecko uczące się w szkole – bez względu na dochody.

Poniżej najważniejsze informacje dla osób ubiegających się o świadczenie „Dobry Start” w Gminie Wijewo.

Dla kogo wsparcie?
Świadczenie "Dobry Start" przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24 roku życia.
Świadczenie nie przysługuje na dzieci uczęszczających do przedszkola, dla dzieci realizujących roczne przygotowania przedszkolne w tzw. zerówce oraz dla uczniów szkół policealnych i szkół dla dorosłych.

Jak dostać świadczenie "Dobry Start"?
Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić rodzic dziecka , opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Terminy składania wniosków
- Od 1 sierpnia będą wydawane i przyjmowane wnioski tradycyjne (papierowe).
- Od 1 lipca wnioski można składać drogą elektroniczną przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną,
Ważne! Wniosek należy złożyć do 30 listopada.

Gdzie złożyć wniosek?
Wnioski o świadczenie „Dobry Start” dla mieszkańców Gminy Wijewo będą wydawane i przyjmowane w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wijewie
ul. Parkowa 1, pokój nr 5
w poniedziałki w godzinach 7.30 - 17.30
od wtorku do piątku w godzinach 7.30 – 15.00

Wnioski należy złożyć w gminie właściwej dla miejsca zamieszkania rodzica ubiegającego się o wyprawkę na dziecko.
Wnioski o świadczenie dla dzieci w rodzinach zastępczych należy złożyć w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lesznie).

Kiedy rodzina otrzyma pomoc?
W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu, rodziny wyprawkę otrzymają nie później niż 30 września. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach rodzina otrzyma świadczenie maksymalnie w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

Uproszczona procedura
W celu usprawnienia i przyspieszenia procesu przyznawania wyprawki szkolnej zrezygnowano z konieczności wydania i doręczenia decyzji administracyjnej. Decyzje administracyjne będą wydawane jedynie w przypadku odmowy przyznania świadczenia, a także w sprawach nienależnie pobranych świadczeń.

* Świadczenie "Dobry Start" jest zwolnione od podatku. Nie podlega egzekucji ani wliczeniu do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń z innych systemów wsparcia.


Więcej informacji można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wijewie ul. Parkowa 1 / nr telefonu 65-549-40-16/


wsteczWstecz (Powrot do wszystkich publikacji z menu: "Aktualności" (archiwum))

przejdź do góry...

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wijewie. ul.Parkowa 1, 64-150 Wijewo, tel. (65)549-40-16

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji