Aktualności (archiwum)


wsteczWstecz (Powrot do wszystkich publikacji z menu: "Aktualności" (archiwum))

„Złotówka za złotówkę”

2016-01-12

Od 2016r. weszła w życie nowelizacja Ustawy o świadczeniach rodzinnych , która wprowadzi nową zasadę ustalania prawa do zasiłku rodzinnego tzw. „Złotówka za złotówkę”.

Dzięki wprowadzeniu zasady „Złotówka za złotówkę”, rodziny, które przekroczą kryterium dochodowe uprawniające do zasiłku rodzinnego nie stracą prawa do jego pobierania, ale świadczenia będą stopniowo obniżane wraz ze wzrostem dochodów. Za każde przekroczenie progu dochodowego o 1 zł, łączna kwota świadczeń przysługujących rodzinie będzie pomniejszana o 1 zł. W przypadku, gdy wysokość zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami przysługująca danej rodzinie, jest niższa niż 20zł, świadczenia te nie przysługują.


wsteczWstecz (Powrot do wszystkich publikacji z menu: "Aktualności" (archiwum))

przejdź do góry...

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wijewie. ul.Parkowa 1, 64-150 Wijewo, tel. (65)549-40-16

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji