Aktualności (archiwum)


wsteczWstecz (Powrot do wszystkich publikacji z menu: "Aktualności" (archiwum))

Świadczenie rodzicielskie

2016-01-12

Od 1 stycznia 2016 r. można nabyć prawo do nowego świadczenia rodzinnego – tj. świadczenia rodzicielskiego.
Prawo do świadczenia rodzicielskiego przysługuje osobom, które urodziły dziecko, a żadne z rodziców dziecka nie posiada prawa do zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego.

Świadczenie rodzicielskie jest wypłacane w wysokości 1000 zł miesięcznie i nie jest uzależnione od kryterium dochodowego. Świadczenie rodzicielskie nie podlega opodatkowaniu ani innym obciążeniom. Wsparcie finansowe w postaci świadczenia rodzicielskiego przysługuje przez okres 52 tygodni od urodzenia dziecka, w przypadku urodzenia wieloraczków okres ten będzie mógł być wydłużony nawet do 71 tygodni.
Istotne jest, że świadczenie to będą mogli otrzymywać także rodzice dzieci urodzonych przed 1 stycznia 2016 r., którzy nie mają prawa do zasiłku macierzyńskiego – w takim przypadku, świadczenie rodzicielskie będzie im przysługiwało od 1 stycznia 2016 r.
Wnioski o przyznanie świadczenia rodzicielskiego składać można w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wijewie w komórce ds. świadczeń rodzinnych.


wsteczWstecz (Powrot do wszystkich publikacji z menu: "Aktualności" (archiwum))

przejdź do góry...

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wijewie. ul.Parkowa 1, 64-150 Wijewo, tel. (65)549-40-16

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji