Aktualności (archiwum)


wsteczWstecz (Powrot do wszystkich publikacji z menu: "Aktualności" (archiwum))

Zmiany w „becikowym”

2013-03-18

Od 1 stycznia 2013 r. prawo do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, uzależnione jest od kryterium dochodowego, które wynosi 1922 zł miesięcznie
w przeliczeniu na osobę w rodzinie. Powyższe zmiany wynikają z ustawy z dnia 12 października 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 15 listopada 2012 r. poz. 1255).

Do obliczania dochodu brany jest pod uwagę dochód z roku kalendarzowego poprzedzającego okres zasiłkowy. Okres zasiłkowy trwa od 1 listopada do 31 października następnego roku kalendarzowego, na jaki ustala się prawo do świadczeń rodzinnych. Dochód ten jest ustalany zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych i z § 2 ust. 2 pkt. 5 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 stycznia 2013 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U z dnia 3 stycznia 2013 r. Poz. 3).


wsteczWstecz (Powrot do wszystkich publikacji z menu: "Aktualności" (archiwum))

przejdź do góry...

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wijewie. ul.Parkowa 1, 64-150 Wijewo, tel. (65)549-40-16

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji