Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wijewie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wijewie

Powrót

Skład zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Wijewo

Data publikacji: 2021-02-08

Zespół Interdyscyplinarny ds przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Wijewo działa na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie , uchwały Rady Gminy Wijewo nr XXXVII/198/2017 w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Wijewie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

Na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Wijewo Nr 0050.2.96.2020 z dnia 22 września 2020r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050.2.3.2018 z dnia 4 stycznia 2018r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Wijewie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania. Skład Zespołu Interdyscyplinarnego w Wijewie jest następujący :

I. Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wijewie
1. Ewa Miś
2. Barbara Kasperska
3. Tomasz Rimke
4. Agnieszka Sitkowska

II. Przedstawiciele Policji
1. Marcin Sachweh
2. Błażej Starzycki

III. Służba zdrowia
1. Iwona Zbierska
2. Anna Jon
3. Krystyna Wojciech

IV. Pedagodzy szkolni
1. Dorota Pytlik
2. Grażyna Tasiemska
3. Dorota Wolniczak

V. Członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomani
1. Aneta Bajon

VI. Kuratorzy sądowi
1. Agnieszka Olejnik
2. Małgorzata Jakubowska