Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wijewie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wijewie

Urząd Gminy Wijewo

ul. Parkowa 1
64-150 Wijewo
tel. (65)549-40-86, faks (65)549-47-55
e-mail: wijewo@wijewo.pl

http://www.wijewo.pl

Powiatowy Urząd Pracy w Lesznie

ul. Śniadeckich 5
64-100 Leszno
tel./faks (65)529-94-33, tel.(65)529-50-67
e-mail: sekretariat@pupleszno.win.pl

http://www.pupleszno.win.pl

Starostwo Powiatowe w Lesznie

Plac Kościuszki 4
64-100 Leszno
tel. (65)529-68-00, faks (65) 529-68-09
e-mail: starostwo@powiat-leszczynski.pl

http://www.powiat-leszczynski.pl

Urząd Skarbowy w Lesznie

ul. Mickiewicza 7
64-100 Leszno
tel. (65)525-83-00, faks (65)528-70-68
e-mail: us3014@wp.mofnet.gov.pl

http://www.us.leszno.pl

Wielkopolski Urząd Wojewódzki

al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań
tel. (61)854-10-71, 61 854 13 00, faks: (61)852-73-27
e-mail: wuw@poznan.uw.gov.pl

http://www.poznan.uw.gov.pl

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

al. Niepodległości 34
61-714 Poznań
tel.: (61)626-66-66 faks: (61)626-67-44
e-mail: info@umww.pl

http://www.umww.pl