Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wijewie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wijewie

Powrót

Kontynuacja Programu Wspieraj Seniora

Data publikacji: 2021-02-03

Informujemy, że związku z utrzymującym się stanem epidemii, Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej przedłuża realizację programu Wspieraj Seniora w ramach Solidarnościowego Korpusu Wsparcia Seniorów, na I kwartał 2021 r. z możliwością wydłużenia jego realizacji o kolejne miesiące z uwagi na utrzymujący się stan epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

Program, podobnie jak w roku 2020, ma na celu udzielenie wsparcia na rzecz samotnych seniorów, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu. Usługa wsparcia polega w szczególności na dostarczeniu zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, leki, środki higieny osobistej. Koszt zakupów pokrywa Senior.

Program adresowany jest do:
- osób w wieku 70 lat i więcej, które pozostaną w domu w związku z zagrożeniem zakażeniem Covid-19,
- w szczególnych przypadkach do osób poniżej 70 roku życia

Mechanizm udzielania pomocy w ramach programu Wspieraj Seniora:

1. Seniorzy zamieszkujący w Gminie Wijewo , którzy zdecydują się na pozostanie w domu w związku z utrzymującym się stanem epidemii, mogą dzwonić na ogólnopolską infolinię uruchomioną w ramach programu Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów.

Numer Infolinii: 22 505 11 11

2. Osoba przyjmująca zgłoszenie przekazuje prośbę o pomoc do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wijewie za pomocą Centralnej Aplikacji Statystycznej.

3. Pracownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wijewie kontaktuje się telefonicznie z Seniorem, podaje datę i godzinę zgłoszenia przez Seniora, weryfikuje zgłoszenie i ustala usługę wsparcia. Usługa wsparcia polegać będzie przede wszystkim na dostarczeniu Seniorowi zakupów, zgodnie ze wskazanym zakresem, obejmujących artykuły podstawowej potrzeby.

4. Koszty zakupów pokrywa Senior. Senior przekazuje pieniądze przed dokonaniem zakupów osobie realizującej usługę wsparcia. Przekazywanie i rozliczanie gotówki realizowane będzie za pisemnym pokwitowaniem.

Organizacja usługi wsparcia dla Seniora odbywać się będzie w dni pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wijewie od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00 - 15.00.

Istnieje możliwość bezpośredniego zgłaszania potrzeby udzielenia wsparcia Seniorowi bezpośrednio do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wijewie (telefon 65-549-40-16) od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Ośrodka Pomocy Społecznej.

Zobacz także: archiwum "Aktualności" (archiwum)...