Aktualności


Uwaga ! Zmiana godzin pracy GOPS w Wijewie

2019-10-02

Informujemy, że dnia 01 listopada 2019 r. zmianie ulegną godziny pracy pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wijewie.

Harmonogram:

Poniedziałek 7.00 - 16.00
Wtorek 7.00 - 15.00
Środa 7.00 - 15.00
Czwartek 7.00 - 15.00
Piątek 7.00 - 14.00


INFORMACJA O TERMINACH SKŁADANIA WNIOSKÓW NA OKRES ŚWIADCZENIOWY 2019/2020

2019-06-26

logo

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wijewie informuje, o możliwości składania wniosków o przyznanie:

• Świadczeń wychowawczych w ramach programu "Rodzina 500+"
• Świadczeń z funduszu alimentacyjnego
• Świadczenia „Dobry Start” 300+
• Zasiłku rodzinnego

Wnioski można składać w formie:
elektronicznej - już od 1 lipca 2019 r.
• tradycyjnej (papierowej) - od 1 sierpnia 2019 r.
w godzinach pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wijewie .

UWAGA!

Od 1 lipca 2019r. uprawnione do świadczenia z programu „Rodzina 500+” będą wszystkie dzieci do 18 roku życia, bez względu na dochody rodziny. Aby uzyskać prawo do świadczenia 500+ na nowych zasadach tj. od 1 lipca, rodzic dziecka, na które obecnie nie pobiera tego świadczenia, musi złożyć wniosek w okresie od 1 lipca 2019 r. do 30 września 2019r.


Rodzice, którzy mają obecnie przyznane świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dzieci do 30 września 2019 r., składają od 1 lipca 2019 r. jeden wspólny wniosek o ustalenie prawa do świadczenia na wszystkie dzieci.
W ten sposób otrzymają od 1 lipca prawo do świadczenia na pierwsze dziecko (na które obecnie nie pobierają 500+), natomiast od 1 października br. na pozostałe dzieci (na które świadczenia są już przyznane do 30 września 2019 r.).


Terminy wypłat świadczeń

2019-06-26

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze 500+, na kolejny okres złoży wniosek wraz z dokumentami:

- w okresie lipiec – sierpień 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem od lipca, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 października 2019 r.
- we wrześniu 2019 r.oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem od lipca, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 30 listopada 2019 r.
- w październiku 2019r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od października, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 grudnia 2019 r.
- w listopadzie 2019r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od listopada, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 stycznia 2020 r.
- w okresie od 1 grudnia 2019 r. do 31 stycznia 2020r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od miesiąca złożenia wniosku, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 29 lutego 2020 r.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o zasiłek rodzinny na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami:

- do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada br.,
- od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia,
- od dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia danego roku, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

(UWAGA! złożenie wniosku w miesiącu grudniu br. powoduje brak możliwości otrzymania przysługujących świadczeń rodzinnych za miesiąc listopad 2019 r.)

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia Dobry Start „300+” są przyjmowane do dnia 30 listopada danego roku. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie Dobry start złoży wniosek :

- do dnia 31 sierpnia ustalenie prawa do świadczenia oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje do dnia 30 września.
- w okresie od 1 września do 30 listopada , ustalenie prawa do świadczenia dobry start oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje w terminie 2 miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku.
Zobacz także: archiwum"Aktualności" (archiwum)...

przejdź do góry...

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wijewie. ul.Parkowa 1, 64-150 Wijewo, tel. (65)549-40-16

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji