Aktualności


Ogłoszenie

2021-03-01

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wijewie poszukuje osoby na stanowisko Pomoc administracyjna ds. świadczeń rodzinnych i wychowawczych.

Dołączone pliki:


Kontynuacja Programu “Wspieraj Seniora”

2021-02-03

Informujemy, że związku z utrzymującym się stanem epidemii, Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej przedłuża realizację programu „Wspieraj Seniora” w ramach Solidarnościowego Korpusu Wsparcia Seniorów, na I kwartał 2021 r. z możliwością wydłużenia jego realizacji o kolejne miesiące z uwagi na utrzymujący się stan epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

Program, podobnie jak w roku 2020, ma na celu udzielenie wsparcia na rzecz samotnych seniorów, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu. Usługa wsparcia polega w szczególności na dostarczeniu zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, leki, środki higieny osobistej. Koszt zakupów pokrywa Senior.

Program adresowany jest do:
• osób w wieku 70 lat i więcej, które pozostaną w domu w związku z zagrożeniem zakażeniem Covid-19,
• w szczególnych przypadkach do osób poniżej 70 roku życia

czytaj całość publikacji "Kontynuacja Programu “Wspieraj Seniora”"


Zmiana godzin pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wijewie

2021-01-29

Informujemy, że w GOPS w Wijewie została odwołana praca dwuzmianowa.

Od dnia 01 lutego 2021r. pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wijewie będą pracowali wg następujących godzin:

Poniedziałek 7.00 - 16.00
Wtorek 7.00 - 15.00
Środa 7.00 - 15.00
Czwartek 7.00 - 15.00
Piątek 7.00 – 14.00

Ze względu na trwający stan epidemii, bezpośrednia obsługa interesantów nadal będzie odbywała się wyłącznie w holu głównym Urzędu Gminy Wijewo.


Prosimy o zachowanie środków ostrożności i dostosowanie się do poniższych zasad bezpieczeństwa: zdezynfekowaniu rąk; zasłaniania ust i nosa, zachowania dystansu społecznego, posiadania własnego długopisu.


Informacja w sprawie składania wniosków o świadczenie „ 500+ ” na okres zasiłkowy 2021/2022

2021-01-25

logo

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wijewie informuje, że nowy okres świadczeniowy 2021/2022 rozpocznie się od 1 czerwca 2021r. i będzie trwał do 31 maja 2022r. (Aktualnie każdy kto pobiera świadczenie „500+” ma to świadczenie przyznane do 31.05.2021r.)

Wnioski na nowy okres zasiłkowy 2021/2022 będzie można składać:

- drogą elektroniczną od 1 lutego 2021 r. :

• za pośrednictwem Portalu Informacyjno-Usługowego Empatia na stronie https://empatia.mpips.gov.pl/,
• przez bankowość elektroniczną,
• portal PUE ZUS,

- tradycyjnie (tj. w wersji papierowej) od 1 kwietnia 2021 r.

Zachęcamy do składania wniosków drogą elektroniczną

Informujemy, że jeżeli osoba ubiegająca się o świadczenie złoży kompletny i prawidłowo wypełniony wniosek o świadczenie wychowawcze na nowy okres w terminie:

• do 30 kwietnia 2021 r., przyznanie świadczenia wychowawczego oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc czerwiec nastąpi najpóźniej do 30 czerwca 2021r.,
• od 1 maja do 31 maja 2021 r., ustalenie prawa oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc czerwiec i lipiec nastąpi nie później niż do 31 lipca 2021r.,
• od 1 czerwca do 30 czerwca 2021r., ustalenie oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc czerwiec, lipiec i sierpień, nastąpi nie później niż do dnia 31 sierpnia 2021r.

Jeśli osoba złoży wniosek w późniejszym terminie (po 30 czerwca 2021 r.), świadczenie wychowawcze zostanie przyznane i wypłacone od miesiąca złożenia wniosku.


Życzenia Boże Narodzenie

2020-12-23

logo


Ogłoszenie o naborze

2020-12-18

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wijewie ogłasza nabór kandydatów na stanowisko Kierownika Klubu Seniora w Gminie Wijewo.

Dołączone pliki:


Zaświadczenie do programu Czyste Powietrze

2020-11-02

logo

Informujemy, że osoby ubiegające się o przyznanie dofinansowania w ramach Części 2 Programu Priorytetowego Czyste Powietrze mogą składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wijewie żądanie wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego.

Szczegóły dotyczące programu znajdują się w zakładce Zaświadczenie do programu Czyste Powietrze – przejdź


CHCESZ POMÓC SENIOROWI?

2020-10-29

Masz czas i możliwość zrobienia zakupów osobie potrzebującej, wykupienia leków, czy wyprowadzenia psa na spacer?

DOŁĄCZ DO PROGRAMU WSPIERAJ SENIORA
– SOLIDARNOŚCIOWY KORPUS WSPARCIA SENIORÓW I ZOSTAŃ WOLONTARIUSZEM


Dzięki programowi osoby w wieku powyżej 70 lat uzyskają niezbędną pomoc w czasie pandemii, bez konieczności wychodzenia z domu.

Wystarczy kontakt z dedykowaną infolinią: 22 505 11 11

Osoba przyjmując zgłoszenie przekazuje prośbę o pomoc do ośrodka pomocy społecznej.

Pracownik ośrodka pomocy społecznej kontaktuje się telefonicznie z Seniorem, weryfikuje zgłoszenie i ustala usługę wsparcia, która ma polegać w szczególności na dostarczeniu tej grupie Seniorów zakupów, zgodnie ze wskazanym zakresem, obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej.

Koszty zakupów pokrywa Senior.

Następnie pracownik Ośrodka przekazuje informację ochotnikowi, który jest zainteresowany współpracą w ramach programu.

Ochotnicy mogą zgłaszać się do programu:
• dzwoniąc na infolinię
• dzwoniąc Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wijewie tel.65-549-40-16

Więcej informacji na stronie wspierajseniora.pl

#KorpusWsparciaSeniorów

Dołączona galeria:

CHCESZ POMÓC SENIOROWI?CHCESZ POMÓC SENIOROWI?

  Wsparcie dla Seniorów 70+

  2020-10-29

  logo

  Od 20 października 2020 r. na terenie całej Polski realizowany jest program „Wspieraj Seniora”.

  Program przeznaczony jest dla osób powyżej 70 roku życia, które zdecydowały się na pozostanie w domu dla własnego bezpieczeństwa w czasie pandemii. Program dotyczy osób samotnych, które nie są w stanie np.poprzez wsparcie rodziny, zabezpieczyć sobie artykułów podstawowej potrzeby. W szczególnie uzasadnionych przypadkach pomoc może być udzielona osobie poniżej 70 roku życia.
  Za realizację programu w Gminie Wijewo odpowiada Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

  Wsparcie dla seniorów polega w szczególności na :

  - dostarczeniu zakupów artykułów spożywczych, leków i środków higieny osobistej.

  - uregulowaniu rachunków za opłaty lub załatwieniu spraw urzędowych ,nie wymagających upoważnienia.

  czytaj całość publikacji "Wsparcie dla Seniorów 70+"

  Dołączona galeria:

  Wsparcie dla Seniorów 70+

   Uwaga! Zmiana organizacji czasu pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wijewie

   2020-10-28

   W związku z panującą sytuacją epidemiologiczną, w trosce o zdrowie Państwa i Pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wijewie, od 28 października 2020r. (środa) br. do odwołania w naszym Ośrodku będą obowiązywać następujące zasady funkcjonowania:

   • Pracownicy Ośrodka będą pracować w dwuzmianowym systemie czasu pracy od 6:00-13:00 oraz od 14:00-21:00
   • Bieżąca obsługa interesantów odbywać będzie się w godzinach od 6:00 do 13:00.
   • W godzinach od 14:00 -21:00 pracownicy Ośrodka pozostają do Państwa dyspozycji poprzez kontakt telefoniczny
   • Zalecamy załatwianie spraw : telefonicznie (65-549-40-16), pocztą elektroniczną na adres : gopswijewo@wp.pl, pocztą tradycyjną lub poprzez platformę e-PUAP.

   Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.


   GMINNY KLUB SENIORA

   2020-10-16

   logo
   Zobacz także: archiwum"Aktualności" (archiwum)...

   przejdź do góry...

   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wijewie. ul.Parkowa 1, 64-150 Wijewo, tel. (65)549-40-16

   Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji